กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Heterorhabditis ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล และการก่อให้เกิดโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล