กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลผลิตและแอนโทไซยานินในเมล็ดสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ำเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงลูกผสมระหว่างพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล