กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล