กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล