กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล