กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis niloticus) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล