กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล