กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล