กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเกิดโรคและการแพร่กระจายในแปลงที่สำรวจของโรคยอดเหลือง/ไหม้จากปลายยอดของมะละกอ (Papaya carica L.) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Candidatus Phytoplasma solani Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล