กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล