กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการหมักใยอาหารที่สกัดได้จากกากมันสำปะหลัง และกากมันเอทานอลในหลอดทดลองต่อประชากรจุลินทรีย์ การผลิตกรดไขมันสายสั้น และกรดแลคติก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล