กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของไม้ยืนต้นหลากชนิดต่อการฟื้นฟูดินเค็มเสื่อมโทรมบนพื้นที่ลาดเอียง II. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล