กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำลายของเพลี้ยแป้งสีชมพู pink mealybug, Phenacoccus manihoti ต่อระดับความเสียหายของมันสำปะหลังสี่พันธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล