กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดโดยการใช้ น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชก่อนงอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล