กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความงอก น้ำตาลทั้งหมด และแป้งของเมล็ดในข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่มีการรวมกันของยีน shrunken-2, brittle และ waxy Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล