กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งของข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง และสังข์หยดพัทลุงในระยะต้นกล้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล