กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการเลี้ยงเพิ่มปริมาณหนอนกอสีชมพู, Sesamia inferens (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) ด้วยข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อการผลิตแตนเบียนหนอน, Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล