กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสับปะรดสี “Tillandsia cyanea” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล