กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ K95-84 ต่อการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไทโอซัลเฟต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล