กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Evaluation of Rc and development of Rd markers of white pericarp RD49 and red pericarp Red Hawm Thai rice varieties Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล