กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านมของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล