กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR-DGGE ในการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล