กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนยีน cytochrome b Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล