กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบรรจุหีบห่อแบบสุญญากาศต่ออายุการเก็บรักษาและปริมาณแบคทีเรียของเนื้อปลานิลและปลาดุกลูกผสมแล่แบบมีหนังแช่น้ำแข็ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล