กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จุดวิกฤตของดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และระดับเลือดโคนมโฮลสไตน์ที่มีต่อผลผลิตน้ำนมและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล