กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณสารฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ สารแอนโทไซยานิน และการต้านออกซิเดชันของข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวและสีม่วงแผ่นอบแห้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล