ปริมาณสารฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ สารแอนโทไซยานิน และการต้านออกซิเดชันของข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวและสีม่วงแผ่นอบแห้ง

Main Article Content

หทัยกาญจน์ กกแก้ว
นิสากร ศรีธัญรัตน์
เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-