กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลผลิตและรอยเท้าน้ำของข้าวโพดฝักอ่อนที่ตอบสนองต่ออัตราการให้น้ำและปุ๋ยที่แตกต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล