ผลผลิตและรอยเท้าน้ำของข้าวโพดฝักอ่อนที่ตอบสนองต่ออัตราการให้น้ำและปุ๋ยที่แตกต่างกัน

Main Article Content

รัฐกร สืบคำ
วิทยา ตรีโลเกศ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
พีรพงษ์ เชาวนพงษ์
สุจิตตรา ปะนันโต

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

-

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>