กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอาหารคีโตเจนิกต่ออัตราการเจริญเติบโตและความหนาไขมันสันหลังของสุกรขุน Download Download PDF