กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของลักษณะการให้ผลผลิตไข่กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนในไก่ไวท์เลกฮอร์นและโรดไอร์แลนด์เรดภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้นของประเทศไทย Download Download PDF