กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเลี้ยงปลาชะโอนระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกันในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดขนาดเล็ก ในพื้นที่มีปริมาณน้ำที่จำกัดของต้นแบบเกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอที (IoT) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล