กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของรูปแบบยีน cGH, IGF-I, VIPR-1 และ PRL ต่อลักษณะการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองลูกผสม Download Download PDF