กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะต้นข้าวโพดแห้งหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride UP15 แบบเหลวที่ผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชร่วมกับจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล