กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่กระดูกดำเคยู-ภูพาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล