กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นยางพาราและพยากรณ์ผลผลิตน้ำยาง กรณีศึกษาในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล