กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงเพื่อควบคุม แมลงศัตรูดาวเรืองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล