กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเวลาและอุปสรรคในการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในไร่อ้อยด้วยโดรน รถแทรกเตอร์ และแรงงานคน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล