กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของพันธุ์ ความสูงและระยะเวลาการตัดยอดที่มีต่อคุณภาพใบหมักและผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล