กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta sinauta Stephen) (Coleoptera: Chrysomelidae) ในกวางตุ้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล