กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเก็บรักษาดักแด้แมลงวันบ้านเพื่อการเลี้ยงเพิ่มปริมาณ และการเบียนของแตนเบียนดักแด้แมลงวันบ้าน (Spalangia gemina Boucek) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล