กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของเศษเหลือจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวหมักต่อ ค่าโลหิตวิทยา และประชากรจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล