กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล