กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Influence of adding various organic residues on some soil properties, growth and yield of Chilli Padi (Capsicum flutescens Linn.) grown under greenhouse conditions Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล