กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและคุณภาพการบริโภคในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษยีนด้อยร่วมที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล