กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของโพแทสเซียมที่สกัดได้ในดินทรายใช้ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างจุด เก็บตัวอย่างดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล