กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหลากหลาย และอนุกรมวิธานของเชื้อราปฏิปักษ์ Chaetomium spp. ต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล