กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Efficacy of botanical extracts against tomato mealybug Ferrisia virgata (Hemiptera: Pseudococcidae) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล