กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy