กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอสและซินนาเมท 4-ไฮดรอกซีเลสที่เกี่ยวข้องกับผลทางอัลลีโลพาธีของข้าวต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy